Till våra kunder och leverantörer,
Kontorsspecial kommer från den 1 september att driva verksamheten i två systerbolag, Kontorsspecial Förbrukning Småland AB och Kontorsspecial IT & Copy Småland AB.

Följande verksamheter kommer att ingå i respektive bolag:
Kontorsspecial Förbrukning Småland AB: Kontorsmaterial, Hygienprodukter och Möbler.
Kontorsspecial IT & Copy Småland AB: Copy och IT.

Vi vill genom detta skapa förutsättningar för en god utveckling av verksamheten inom våra olika produktområden. Framtidens utmaningar ser olika ut för IT & Copy-verksamheten jämfört med Förbrukningsområdet. Bolagen kommer att ha separata styrelser och ledningsgrupper som har som målsättning att skapa bästa möjliga lösningar för våra kunder. Detta har varit företagets målsättning ända sedan starten 1943. Vår affärsidé har fungerat i 78 år och ambitionen är att den ska hålla länge än.

Kontaktvägarna till Kontorsspecial kommer att vara oförändrade, vi behåller adresser, telefonnummer, mailadresser och en gemensam websida. Vår kundtjänst kommer att fungera som tidigare. Skillnaden blir att våra fakturor kommer att ställas ut av två olika juridiska personer. Frågor besvaras av er kontaktperson eller kundtjänst.

Med vänliga hälsningar
Håkan Samuelsson, 0383-76 31 14, VD Kontorsspecial IT & Copy Småland AB
Stefan Samuelsson, 0383-76 31 03, VD Kontorsspecial Förbrukning Småland AB

läs mer här >